WoonDuurzaamPlan

Om tot een helder WoonDuurzaamPlan te komen, worden alle kenmerken van de woning duidelijk in kaart gebracht. Vervolgens wordt er inzichtelijk gemaakt voor welke verbeteringen het huis geschikt is; welke mogelijkheden biedt de woning om een duurzaam en energiezuinig huis te worden en daardoor een huis dat in de toekomst óók interessant blijft voor de woningmarkt omdat het zijn waarde niet verliest. De potentie van het huis in één overzicht.

In een aantal stappen (verschillende scenario’s) wordt een helder en transparant overzicht samengesteld waarin zijn opgenomen:

1. de huidige staat van de woning

2. het energielabel

3. de mogelijkheden voor verduurzaming die het huis biedt

4. de bijbehorende kosten van de maatregelen

5. de te verkrijgen subsidies en financieringen

6. een schatting van de verwachte kostenbesparingen

7. de betrokken installateurs die de nodige maatregelen voor je kunnen uitvoeren

Met het WoonDuurzaamPlan wordt dus een op maat gemaakt plan gegenereerd om (stapsgewijs) tot een toekomstbestendig – energiezuinig – huis te komen. Hierbij nemen wij je – samen met onze partners – niet alleen veel zoekwerk uit handen, maar ook veel tijd! Alle expertise bij elkaar om de mogelijkheden voor duurzaam wonen van jouw (te verkopen, aan te kopen of te vernieuwen) huis inzichtelijk te krijgen, óók op financieel vlak. Als VerschilMakelaar houden wij voor jou het overzicht, ontzorgen wij en staan wij in voor de kwaliteit van jouw WoonDuurzaamPlan.

Samen op weg naar een toekomstbestendig huis, dát maakt het verschil!

Zorgeloos wonen in een duurzaam en toekomstbestendig huis? Neem contact op met Laenen Makelaardij!

(0495) 450 680